AnoxKaldnes

AnoxKaldnes är världsledande inom biologisk vattenrening för industrier och kommuner.
Våra väl beprövade vattentekniker finns i över 1200 vattenreningsverk över hela världen.
Med passion, laganda och kunskap tar vi oss an utmaningar, och i samarbete med naturen utvecklar vi kompakta, anpassade lösningar för vattenrening

We design each project according to your special requirements

Our technologies treat water around the world.

Our water treatment technology is found in more than 1,200 treatment plants around the world.