AnoxKaldnes

AnoxKaldnes är världsledande inom biologisk vattenrening för industrier och kommuner. Våra väl beprövade reningstekniker finns i över 1200 vattenreningsverk över hela världen.
Med passion, laganda och kunskap tar vi oss an utmaningar, och i samarbete med naturen utvecklar vi kompakta, anpassade lösningar för vattenrening

Vi anpassar varje projekt efter era specifika behov
Biologisk vattenrening för kommun och industri
Vår vattenreningsteknik finns på mer än 1200 reningsverk runt om i världen