AnoxKaldnes

AnoxKaldnes eXeno™ är en miljövänlig lösning för att ta bort mikroföroreningar och läkemedel från avloppsvatten

eXeno™ är en specialiserad MBBR-lösning som erbjuder flera fördelar:

  • Den är effektiv och ger ett högt avlägsnande av läkemedel som är svåra att bryta ned
  • Det minskar kostnader för energi och kemikalieanvändning
  • Lösningen är ekonomisk och miljövänlig eftersom den undviker utsläpp av biprodukter
The environmentally friendly way to remove micropollutants and pharmaceuticals from wastewaters

AnoxKaldnes är världsledande inom biologisk vattenrening för industrier och kommuner. Våra väl beprövade reningstekniker finns i över 1200 vattenreningsverk över hela världen.
Med passion, laganda och kunskap tar vi oss an utmaningar, och i samarbete med naturen utvecklar vi kompakta, anpassade lösningar för vattenrening

 

Läs mer om AnoxKaldnes

 

News