Gruvor

AnoxKaldnes MBBR-lösningar behandlar avloppsvatten som innehåller komplexa ämnen som vanligtvis finns vid gruvdrift, som selen och cyanid. Det skyddar också efterföljande steg från toxicitet.
Mining

AnoxKaldnes MBBR-teknik optimerar lösningar för gruvindustrin, där avloppsvatten innehåller komplexa föreningar som t.ex. selen och cyanid, och där låga temperaturer (ner till 2°C) utmanar nitrifikation och denitrifikation.

Avloppsvatten från gruvdrift har vanligtvis följande egenskaper:

  • Lågt BOD-innehåll
  • Ammonium och/eller nitratkväve från sprängämnesrester
  • Tiocyanat (SCN), cyanid (CN-) och cyanat (OCN-)
  • Förhöjda koncentrationer av metaller
  • Låga temperaturer
  • Selen eller andra föroreningar

MBBR-tekniken gör det enkelt att designa en flerstegsprocess, i vilken en unik mikroflora (bakterier, svampar etc.) kan utvecklas i respektive processteg. På så vis kan komplexa föreningar avlägsnas från vattnet, samtidigt som eventuella efterföljande steg skyddas mot toxicitet.

MBBR-processen är lätt att kombinera med en mängd olika efterbehandlingsalternativ eftersom processen inte kräver någon slamretur.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss