Kontinuerliga tester i labbskala

Tester i labbskala ger dig information om den långsiktiga biologiska reningsbarheten av avloppsvatten. Vi utvärderar prestandan hos en fullskalig anläggning i ett kontinuerligt flödestest som simulerar alla driftsparametrar.
Continuous bench-scale simulations

Ett tillförlitligt sätt att undersöka och optimera den långsiktiga biologiska behandlingsbarheten hos ett avloppsvatten

Vi utvärderar hur en reningsprocess i fullskala kommer att fungera med hjälp av verkliga driftsförhållanden. En simulering i labskala är ett tillförlitligt sätt att få information om den långsiktiga biologiska behandlingsbarheten hos ett avloppsvatten. Kontinuerliga tester kan också användas för att felsöka och optimera befintliga processer. Mikrofloran är densamma oavsett om de växer i en reaktor på en liter eller i en reaktor på tusentals kubikmeter! 

AnoxKaldnes simuleringar i labskala gör det möjligt att utveckla skräddarsydda processer för komplexa avloppsvatten med validerad och optimerad design. Varje test är unikt med olika frågeställningar, vilket definieras i samråd med kunden. Vi startar försöket inom några dagar efter det att vi tagit emot avloppsvattnet. Reaktorvolymerna är mellan 250 ml och 5 liter beroende på processutformning och avloppsvattnets egenskaper. Temperatur, pH och syrehalt justeras inom det spann som är lämpliga för projektet. Statusrapporter levereras vid förfrågan och testresultaten presenteras i en slutrapport. Vanligtvis pågår ett kontinuerligt försök 2-3 månader men tiden kan variera. 
 

AnoxKaldnes biologiska kontinuerliga tester används för: 

 • Utvärdering av långsiktig nedbrytning 
 • Designvalidering
 • Processoptimering
 • Felsökning
Bench-scale tests

AnoxKaldnes™ MBBR är särskilt lämplig för avloppsvatten som innehåller organiska substanser som är toxiska och/eller svårnedbrytbara. I processen utvecklas en specifik mikroflora som är anpassad efter de specifika föroreningarna i avloppsvattnet. Våra biologiska kontinuerliga tester i labskala har påvisat att till synes svårnedbrytbara organiska substanser effektivt  reduceras i en AnoxKaldnes™ MBBR process med en anpassad biofilm. Toxiska substanser som har visats brytas ned i AnoxKaldnes™ MBBR processer innefattar bland annat cyanid, formaldehyd och klorfenoler.  

 

Resultaten utvärderar:

 • Avloppsvattnets nedbrytbarhet
 • Organisk belastning
 • Uppehållstid
 • Slamegenskaper
 • Reduktion av närsalter
 • Behov av närsaltsdosering
 • Effekt av processtörningar
Bench-scale tests

Vi har erfarenhet av att undersöka avloppsvatten från olika typer av industrier, såsom:

Andra typer av biologiska processer såsom aktivslam kan också simuleras, antingen i kombination med en AnoxKaldnes™ MBBR process eller separat. Biologiska tester kan kombineras med separationstester för att utvärdera den kombinerade behandlingspotentialen. 

Kontrakterad forskning
Vi erbjuder även kontrakterad forskning där vår kvalificerade personal utför era försök i vårt välutrustade laboratorium. Om du har ett projekt men saknar tillgång till ett laboratorium, kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er.

Kontakt

Eva Tykesson

Eva Tykesson

Process Specialist
Telefon: +46 (0)46 182262
E-post: [email protected]