Process-support

AnoxKaldnes hjälper dig att identifiera problem och föreslår lösningar. Tillsammans hjälper vi dig att lägga upp planer för hur du ska hantera framtida förändringar och få ut det mesta av dina biologiska processer.
Specialist Process Support

Vi har kunskapen och verktygen för att hjälpa er med felsökning och optimering samt kan ge förebyggande råd gällande er biologiska reningsprocess

AnoxKaldnes Services hjälper er att identifiera problem och föreslå lösningar, planera hur framtida förändringar ska hanteras samt hur ni kan få ut det mesta av er biologiska process.

Vår process-support innefattar specialistkunskap i biologiska processer för industriell och kommunal avloppsrening, samt välutrustat laboratorium med bland annat olika mikroskop.

Process-supportens omfattning och metoder utvecklas i samråd med kunden i varje enskilt fall.

AnoxKaldnes Specialist
AnoxKaldnes' specialist support

Metoderna som våra specialister använder inkluderar:

  • Utvärdering av driftsdata
  • Utökat analysprogram
  • Diagnostisk mikroskopering
  • Biologiska satsvisa försök
  • Kartläggning av mikrofloran

Servicekontrakt

För AnoxKaldnes™ MBBR-anläggningar erbjuder vi servicekontrakt för ett optimalt förebyggande stöd.
Kontakta oss för ett specialanpassat erbjudande.

Kontakt

My Carlsson

My Carlsson

Department manager Contracts & Services
Telefon: +46 46 18 21 55
E-post: [email protected]