eXeno™

eXeno™ är ett miljövänligt sätt att ta bort mikroföroreningar från avloppsvatten som läkemedel och industriella kemiska föreningar som är svåra att bryta ner.

Mikroföroreningar, såsom läkemedelsrester, rester från hygienprodukter och andra kemikalier kan vara svåra att bryta ner. När dessa ämnen kommer ut till åar, sjöar och hav kan de vid långvarig exponering påverka levande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. Det är därför viktigt att implementera tekniker för att minska mängden mikroföroreningar i utgående avloppsvatten för att skydda känsliga recipienter.

eXeno™ läkemedelsrening

eXeno™ baseras på AnoxKaldnesTM MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) teknik vilken  lämpar sig extra bra för avskiljning av svårnedbrytbara ämnen. MBBR tekniken möjliggör utvecklingen av biomassa med betydligt längre SRT (Sludge Retention Time) än tex aktivslamtekniken vilket ger förutsättningar för långsamtväxande mikroorganismer, som kan bryta ned svåra ämnen, att etablera sig.

  • Effektiv
    Hög reningsgrad av svårnedbrytbara föreningar
  • Ekonomisk
    Lägre energiförbrukning och mindre kemikalieanvändning än med ozonering och aktivt kol.
  • Miljövänlig
    Lägre koldioxidavtryck och mindre toxiska bio-produkter

 

Beprövad teknik med bred tillämpning

Med mer än 25 referenser världen över inom läkemedelsindustrin har AnoxKaldnes stor expertis inom behandling av komplexa föreningar. eXeno™ sträcker sig från fullständig behandling av vatten från läkemedelsindustrin och avloppsvatten från sjukhus till rening av kommunalt avloppsvatten från mikroföroreningar.

eXeno™

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss

AnoxKaldnes eXeno™ - frågor och svar

Topp 10 vanligaste frågorna om eXeno™

Vad är AnoxKaldnes eXeno™?

eXeno™ är en biologisk vattenreningsteknik för att ta bort läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen från avloppsvatten. eXeno™ kan appliceras både på industriellt avloppsvatten, där dessa föreningar finns i höga koncentrationer (mg/l) och på kommunalt avloppsvatten där de finns i lägre koncentrationer (ng-µg/l).

Är AnoxKaldnes eXeno™ en MBBR-lösning?

Ja, eXeno™ är baserat på MBBR-teknologin (Moving Bed Biofilm Reactor). Det kan vara en fristående lösning, eller kan kombineras med andra teknologier som t.e.x. ozonering.

Vad är mikroföroreningar?

Mikroföroreningar är läkemedel och andra svårnedbrytbara föreningar som finns i låga koncentrationer (ng-µg/l) i kommunalt avloppsvatten. De är långlivade och kan vara skadliga för det vattendrag som vattnet släpps ut i efter reningen.

Är mikroföroreningar nedbrytbara?

Majoriteten av mikroföroreningarna kan vara svåra att bryta ned, men med rätt förutsättningar kan de brytas ned biologiskt, även vid låga koncentrationer.

Hur tar man bort mikroföroreningar från vatten?

Mikroföroreningar kan oxideras genom starka oxidationsmedel som ozon, de kan adsorberas på aktivt kol, eller så kan de avlägsnas biologiskt utan att använda kemikalier.

Är AnoxKaldnes eXeno™ en ny teknik?

Den är baserad på AnoxKaldnes över 30 åriga erfarenhet av avloppsvatten från läkemedels- och kemiindustrin. Ny forskning och utveckling har utvidgat denna kunskap till den framväxande kommunala marknaden.

Hur många eXeno™-referenser finns det?

Det finns mer än 25 referenser inom läkemedelsindustrin och två referenser på den växande kommunala marknaden där eXeno™ kombineras med ozonering.

Är AnoxKaldnes eXeno™ effektiv?

Det finns fler än 1000 olika mikroföroreningar med olika nedbrytbarhet. eXeno™ för kommunala projekt visar borttagning på upp till 60%-70% för flera föreningar som en fristående lösning och >90% i kombination med ozonering.

Tar eXeno™ endast bort mikroföroreningar?

eXeno™ tar bort inte bara läkemedel som finns i avloppsvattnet utan även de återstående konventionella föroreningarna som kol och kväve.

Är eXeno™ en hållbar lösning?

Ja, eXeno™ är en mycket hållbar lösning eftersom den kräver mindre/ingen kemikaliedosering och låg energiförbrukning.