eXeno™

eXeno™

Biologisk avskiljning av mikroföroreningar

Mikroföroreningar, såsom läkemedelsrester, rester från hygienprodukter och andra kemikalier kan vara svåra att bryta ner. När dessa ämnen kommer ut till åar, sjöar och hav kan de vid långvarig exponering påverka levande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. Det är därför viktigt att implementera tekniker för att minska mängden mikroföroreningar i utgående avloppsvatten för att skydda känsliga recipienter.

eXeno™ läkemedelsrening

eXeno™ baseras på AnoxKaldnesTM MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) teknik vilken  lämpar sig extra bra för avskiljning av svårnedbrytbara ämnen. MBBR tekniken möjliggör utvecklingen av biomassa med betydligt längre SRT (Sludge Retention Time) än tex aktivslamtekniken vilket ger förutsättningar för långsamtväxande mikroorganismer, som kan bryta ned svåra ämnen, att etablera sig.

 • Effektiv
  Hög reningsgrad av svårnedbrytbara föreningar
   
 • Ekonomisk
  Lägre energiförbrukning och mindre kemikalieanvändning än med ozonering och aktivt kol.
   
 • Miljövänlig
  Lägre koldioxidavtryck och mindre toxiska bio-produkter

 

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss

eXeno™

Beprövad teknik med bred tillämpning

Med mer än 25 referenser världen över inom läkemedelsindustrin har AnoxKaldnes stor expertis inom behandling av komplexa föreningar. eXeno™ sträcker sig från fullständig behandling av vatten från läkemedelsindustrin och avloppsvatten från sjukhus till rening av kommunalt avloppsvatten från mikroföroreningar.

Ladda ner broschyr

PDF
Biological treatment of micropollutants with eXeno™ (3.66 MB)