Kemi

AnoxKaldnes MBBR-teknologi möjliggör utveckling av unik mikroflora i de olika processtegen, tar bort komplexa ämnen samtidigt som efterföljande steg, tex nitrifikationsstegen skyddas från toxicitet i kemisk industri.
Chemical

Den kemiska industrin genererar stora volymer avloppsvatten i sina produktions- och reningsprocesser. Exempel på industrier är tillverkning av jordbrukskemikalier, derivat, polymerer, färger, plast och rengöringsprodukter.

Avloppsvatten från kemisk industri är svåra att karakterisera men innehåller vanligtvis ett antal komplexa föreningar. Höga temperaturer och varierande produktions- och rengörings cykler ökar komplexiteten i denna typ av avloppsvatten.

Som i de flesta branscher är varje kemisk industri unik. Därför utvärderar AnoxKaldnes oftast sina lösningar för vattenrening av kemiska avloppsvatten genom simulering av processerna i labbmiljö. På så vis kan en pålitlig design bestämmas.

MBBR-tekniken gör det enkelt att designa en flerstegsprocess, i vilken en unik mikroflora (bakterier, svampar etc.) kan utvecklas i respektive processteg. På så vis kan komplexa föreningar avlägsnas från vattnet, samtidigt som eventuella efterföljande steg (t.ex. nitrifikation) skyddas mot toxicitet.

MBBR-processen är lätt att kombinera med en mängd olika efterbehandlingsalternativ eftersom processen inte kräver någon slamretur.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss