BAS™

BAS™ är en biofilmbaserad slamlösning som kombineras med MBBR biofilmteknologi för att skapa optimala förhållanden för organiskt avlägsnande, minskad slamproduktion och utveckling av aktivt slam med utmärkta sedimenteringsegenskaper.
BAS™

En biofilmsbaserad förbehandling som skyddar och förbättrar befintlig biologisk rening

BAS™ (Biofilm Activated Sludge) -processen kombinerar AnoxKaldnes™ MBBR och konventionell aktivslam med en optimerad design. Genom att seriekoppla de två teknikerna skapas optimala förhållanden för reduktion av organiska ämnen, samtidigt som slamproduktionen minskar och sedimenteringsegenskaperna förbättras. 

BAS™ används av såväl kommuner som industrier, både vid nybyggnation och vid uppgradering av befintliga aktivslamprocesser. 

Aktivslamprocessen är ofta effektiv i sig, med fullt tillräcklig prestanda, men när den utsätts för varierande förhållanden, t.ex. organisk belastning, kan processen bli instabil och resultera i slamsvällning. 

I BAS-processen används MBBR-tekniken som ett förbehandlingssteg, där majoriteten av lättnedbrytbart COD bryts ner. MBBR-steget blir dessutom en buffer som skyddar aktivslamsteget vid plötsliga belastningstoppar. Detta resulterar i en mer stabil och effektiv aktivslamprocess med förbättrade slamegenskaper. 

 

MBBR-tekniken i BAS konfigurationen bidrar med att:

 • Förbättra kapaciteten hos den befintliga aktivslamprocessen
 • Skydda aktivslamprocessen mot hög/varierande organisk belastning
 • Skydda aktivslamprocessen mot eventuella toxiska belastningar
 • Förbättra aktivslamprocessens prestanda
 • Förbättra aktivslamprocessens slamegenskaper
 • Enkel att installera med minimal inverkan på befintlig drift

 

En BAS-process erbjuder dessutom samma fördelar som MBBR:

 • Kompakt fotavtryck jämfört med andra biologiska processer
 • Enkel i drift och underhåll
 • Flexibilitet i val av efterföljande separation
 • Robust och stabil trots variationer i inkommande flöden
 • Enkel att integrera i befintlig infrastruktur

BAS-processen har tagits fram utifrån bioteknologiska principer och erfarenheter med MBBR-tekniken. Den har framgångsrikt använts för att uppgradera eller ersätta konventionell aktivslam på såväl kommunala som industriella anläggningar (i alla storlekar) runt om i världen.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss