Våra Tekniker

Vilken vattenbehandlingsprocess du behöver beror på en rad olika variabler. Vår teknologi är anpassad för att ge dig den optimala lösningen för dina specifika krav.
Technologies

Varje projektdesign anpassas efter era specifika behov

Varje projekt är unikt. På grund av lokala krav och lagar kommer förutsättningar och behov alltid variera. För att hitta den optimala lösningen med rätt teknik designar vi specifika lösningar för varje unikt projekt. Detta gäller allt från verkets funktion och flexibilitet, till specifika tjänster och driftsoptimering. 

En energieffektiv process för rening av kväverika avloppsvatten

Anaerob rening för industriella vatten


En biofilmsbaserad förbehandling som skyddar och förbättrar befintlig biologisk rening
Den mest kompakta lösningen för biologisk reduktion av organiskt material och kväve

En biologisk process för rening av mikroföroreningar från läkemedelsindustrin, sjukhus och kommunala reningsverk
Optimal kombination av MBBR och aktivslam för att uppnå effektiv kväverening

Moving Bed Biofilm Reactor för kompakt och robust rening av avloppsvatten
Rening av skadliga och komplexa ämnen i industriella avloppsvatten
Z är en ny grupp bärare som möjliggör kontroll av biofilmens tjocklek