Pappers- och massa

AnoxKaldnes biologiska reningsprocesser minskar avsevärt föroreningar som organiskt material och näringsämnen i avloppsvatten från massa- och pappersbruk – oftast utan behov av en pilotanläggning eller laboratorieförsök.
Pulp and paper

Varje pappers- och massabruk har sina egna, unika avloppsvatten och utsläppskrav. Men ambitionen är detsamma: att minska vattenförbrukningen, och att återanvända och återvinna vatten.

Avloppsvatten från pappers- och massaindustrin har följande egenskaper:

  • Varierande nedbrytbarhet av det organiska materialet är beroende på råmaterialet som används i produktionen
  • Begränsat med närsalter 
  • Potentiellt förhöjda halter av partiklar som smiter igenom primära separationssteg 
  • Höga temperaturer
  • Kan innehålla AOX, klorat, fenoler
  • Höga koncentrationer av kalcium (för återvunnet eller satinerat papper)

AnoxKaldnes har sedan starten utvecklat biologiska reningsprocesser för pappers- och massaindustrin. Vi har referensinstallationer vid pappers- och massabruk över hela världen (Afrika, Asien, Australien, Europa, Nordamerika, Sydamerika).
 

Processer inkluderar:

Det finns MBBR-anläggningar som arbetar vid termofila temperaturer (ca 50-55 °C).

Våra processer kan utformas för en mycket låg slamproduktion (“Nutrient limited BAS”) och mycket låga utsläpp av näringsämnen, samt borttagning av COD, BOD, AOX, klorat och fenol.

I den mån det är möjligt sänks kostnaderna genom att använda befintlig utrustning och tankar för eftermontering.

Baserat på vår långa erfarenhet kan vi utforma biologiska reningsanläggningar för vatten från de flesta typer av bruk utan att behöva utföra tester i laboratorium och/eller pilot. För unika fall händer det dock att vi rekommenderar tester för att säkerställa en välfungerande design.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss