Användningsområden

AnoxKaldnes producerar biologisk avloppsvattenrening för ett komplett utbud gentemot olika områden. Eftersom våra metoder är mer effektiva jämfört med traditionell vattenrening, minskar kostnaderna avsevärt.
Applications

Vi löser utmaningar inom vattenrening för en mängd olika områden

Kemikalieindustrin genererar stora volymer avloppsvatten i sina produktions- och reningsprocesser.

AnoxKaldnes designar marknadsledande lösningar för biologisk förbehandling av dricksvatten.

Avloppsvatten från livsmedels- och dryckesindustrin är ofta lättnedbrytbart och fritt från toxicitet.

På många kommunala deponier blandas hushållsavfall och olika typer av industriavfall.

Denna industri har blivit en av de viktigaste branscherna i världen och behöver rent vatten för produktion och förmågan att behandla avfall.
Vi hanterar utmaningar som komplexa föroreningar och kalla temperaturer.


MBBR-teknik från AnoxKaldnes behandlar effektivt avloppsvatten från petrokemisk industri och tar bort komplexa föreningar.
AnoxKaldnes utvecklar teknik för effektiv biologisk rening av avloppsvatten från läkemedelsindustrin.

Återanvänt kommunalt avloppsvatten - ett hållbart alternativ till yt- och grundvatten för kraftverken.

Varje pappers- och massabruk har sina egna, unika avloppsvatten och utsläppskrav.


AnoxKaldnes producerar lösningar för biologisk avloppsvattenrening från textilindustrin.

Med allt hårdare krav på kvalitetssäkring står kommuner inför växande utmaningar inom avloppsvattenrening.