Läkemedel

AnoxKaldnes har utvecklat optimerade behandlingslösningar för kemi- och läkemedelsindustrin under de senaste trettio åren. De tar effektivt bort lättnedbrytbart och mer svårnedbrytbart organiskt material.
Pharmaceutical

Variationen av processvatten inom läkemedelsindustrin är enorm. Vanligtvis innehåller avloppsvatten från läkemedelsindustrin enkelt nedbrytbart och mer beständigt organiskt material. Sammansättningen i vattnet kan dock variera från dag till dag.

Typiska egenskaper för avloppsvatten inom läkemedelsindustrin är:

  • Högt organiskt innehåll, varav en del är lättnedbrytbart, såsom lösningsmedel i form av t.ex. alkoholer och glykoler
  • Stora variationer i flöde och sammansättning på grund av periodisk produktion
  • Kan innehålla giftiga och svårnedbrytbara ämnen
  • Ibland höga halter av kväve och/eller fosfor

Utsläppskraven för behandlat vatten varierar beroende på lokala myndigheter, kundens behov och typ av recipient. COD reduktion är vanligen det främsta kravet på reningsprocessen. Ibland är det också nödvändigt att avlägsna närsalter, eller reducera toxicitet före utsläpp. Det kan ibland vara svårt att uppnå önskad närsaltsavskiljning, på grund av avloppsvattnets toxiska natur. 

Den stora variationen i avloppsvatten från läkemedelsindustrin kräver anpassade lösningar. Vi rekommenderar att rening av avloppsvatten från läkemedelsindustrin utvärderas i laboratorium eller pilotanläggning.

De senaste tjugo åren har AnoxKaldnes arbetat med utveckling och anpassade lösningar för läkemedelsindustrin. Vår senaste innovation är Z-bäraren, som möjliggör en specialiserad biomassa med hjälp av en kontrollerad biofilmstjocklek.

En process med biofilm har flera fördelar jämfört med mer känsliga processlösningar såsom aktivslamprocessen. En MBBR-process i flera steg möjliggör utveckling av unik mikroflora i de olika processtegen. Genom att dela upp processen i två, eller flera steg, kan den optimeras för att avlägsna lätt nedbrytbart och mer svårnedbrytbart organiskt material.
  
Våra lösningar för biologisk avloppsvattenrening är utformade för att möta dina specifika behov.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss