Livsmedel

AnoxKaldnes erbjuder säkra, enkla lösningar för vattenbehandling i de flesta livsmedels- och dryckesindustrier. Från mejeri till bryggerier och från kött till grönsaker.
Food and beverage

Avloppsvatten från livsmedels- och dryckesindustrin är ofta lättnedbrytbart och icke-toxiskt. Dock har dessa produktionsanläggningar ofta andra utmaningar:

 • Säsongsberoende variationer i produktionscykeln
 • Återkommande rengöringscykler
 • Perioder med ökad, minskad eller tillfälligt nedstängd produktion
 • Höga halter av kalcium eller andra föreningar som lätt fälls ut i reningsprocessen
 • Avvikande partikelsammansättning (t.ex. klibbiga ämnen)
 • Strikta reningskrav 

Vi designar vår MBBR-teknik för era specifika behov. Oavsett om det är ett enkelt förbehandlingssteg innan vattnet släpps vidare till den kommunala reningen, en mer komplex situation med direktutsläpp, eller för att möta någon av de nämnda utmaningarna ovan.

 

Exempel på livsmedels- och dryckesindustrier som använder MBBR:

 • Torrvaror
 • Fågel och kött
 • Mjölk, ost och andra mejerier
 • Potatis och grönsaker
 • Läsk
 • Bryggerier
 • Destillerier
 • Vinodlingar
 • Smaksättning
 • Konfektyr

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss