Kommunal

AnoxKaldnes erbjuder kostnadseffektiva lösningar fokuserade på Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) teknologi. Vi skräddarsyr all design för att minimera energi och fotavtryck och säkerställa kvalitetsteknik som skyddar miljön.
Municipal

AnoxKaldnes tillhandahåller väldesignade MBBR-lösningar till kommuner över hela världen

AnoxKaldnes tillhandahåller väldesignade, kostnadseffektiva lösningar baserade på Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)-teknik. I samarbete med naturen skräddarsyr vi varje lösning för att minimera energiåtgång och fotavtryck.

Våra kommunala lösningar kan användas vid nybyggnation såväl som vid komplettering eller uppgradering av befintliga avloppsreningsverk.

MBBR-tekniken kan användas i applikationer där du behöver avskilja följande från ditt avloppsvatten:

 • Organiskt kol
 • Kväve (nitrifikation och / eller denitrifikation)
 • Fosfor
 • Mikroföroreningar

Jämfört med andra alternativ för kommunal avloppsvattenrening ger våra lösningar fördelar inom energibesparing, driftstabilitet samt vid avskiljning av mikroföroreningar. Våra lösningar är även lämpade för:

 • Anammox i sidoströmmen (rejektvattenbehandling)
 • Anammox i huvudströmmen
 • Efterpolering såsom t.ex. nitrifikation och/eller avskiljning av mikroföroreningar i avloppsvatten
 • Nitrifikation i dricksvattenproduktion

MBBR-tekniken har flera fördelar:

 • Mindre fotavtryck jämfört med andra biologiska processer
 • Robust och stabil trots variationer i inkommande flöden
 • Passar att kombinera med de flesta processer uppströms och nedströms
 • Uppgraderas enkelt vid ökad belastning
 • Lite eller inget underhåll krävs
 • Enkel att integrera i befintlig infrastruktur

REFERENSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KONTAKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss