Elektronik

AnoxKaldnes ANITA™ Mox behandlar effektivt avloppsvatten från elektronik, särskilt högkoncentrerade ammoniakströmmar, innan de släpps ut i offentliga avloppssystem.
Microelectronics

Elektroniktillverkning har blivit en av de viktigaste branscherna i världen. Industrin behöver både rent vatten för produktion, och kapacitet att behandla avloppsvattnet innan det släpps ut i de kommunala avloppssystemen.

Höga koncentrationer av tetrametylammoniumhydroxid är vanligt förekommande i avloppsvatten från produktionen av mikroelektronik, vilket innebär att borttagning av ammonium och andra kväveföreningar oftast är prioriterat. Dessutom är avloppsvattnet vanligtvis:

  • Varmt
  • Innehåller en hög nivå av TOC
  • Innehåller motståndskraftiga föreningar som är svåra att bryta ner

AnoxKaldnes MBBR-teknik, mer specifikt AnoxKaldnes ANITA™ Mox, behandlar effektivt avloppsvatten från elektroniktillverkning, särskilt vid höga halter av ammonium.

MBBR-tekniken gör det enkelt att designa en flerstegsprocess, i vilken en unik mikroflora (bakterier, svampar etc.) kan utvecklas i respektive processteg. På så vis kan komplexa föreningar avlägsnas från vattnet, samtidigt som eventuella efterföljande steg skyddas mot toxicitet.

MBBR-processen är lätt att kombinera med en mängd olika efterbehandlingsalternativ eftersom processen inte kräver någon slamretur.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss