Z-MBBR

Z MBBR är en grupp av bärare som kan kontrollera biofilmtjocklek. Detta resulterar i mindre igensättning, högre prestanda och inget behov av bärarrengöring.
Z-MBBR

Z är en ny grupp bärare som möjliggör kontroll av biofilmens tjocklek. En traditionell MBBR-design baseras på den tillgängliga ytan för biofilmstillväxt. Z erbjuder en ny dimension - kontroll av biofilmens tjocklek.

Med hjälp av våra nya bärare AnoxK™Z-200 och AnoxK™Z-400 kan vi tillhandahålla MBBR-lösningar där biofilmens tjocklek begränsas till en fördefinierad höjd på 200 respektive 400 µm. På så vis blir biofilmen mer kontrollerad och specialiserad, vilket kan nyttjas för särskilt utmanande applikationer och/eller processer med krav på hög stabilitet och bästa prestanda.

Biofilmens tjocklek begränsas genom att Z-bäraren är täckt av ett fördefinierat rutnät, utanför vilket all överbliven biomassa skrapas av när bärarna kolliderar med varandra i MBBR processen.

 

Biofilmskontroll

Beroende på typ av avloppsvatten och driftförhållanden kommer biofilmen på konventionella MBBR-bärare växa sig olika tjock. Biofilmen är oftast relativt tunn men det finns applikationer i vilka bärare kan växa igen helt.

Bärare kan också bli igensatta av utfällningar på bärarens yta, eller på grund av att större partiklar i avloppsvattnet fastnar i bäraren. 

I en konventionell MBBR-bärare innebär en igensättning att biofilmens yta reduceras. Detta påverkar processens prestanda och har också en inverkan på den mikrobiella sammansättningen i biofilmen, då oönskade arter kan gynnas och konkurrera om värdefullt syre och andra ämnen. 

Igensatta bärare är tyngre, speciellt om igensättningen beror på utfällningar, vilket kräver högre omrörningsintensitet och/eller mekanisk eller kemisk rengöring för att hålla bärarna i rörelse.

 

En stabil process med bästa prestanda

Z-MBBR används vid särskilt utmanande applikationer och/eller processer med krav på hög stabilitet och bästa prestanda. I många fall används Z-MBBR för att ersätta konventionella MBBR-bärare på anläggningar som har problem med igensättning och/eller utfällningar.

Våra designspecialister hjälper dig identifiera om Z-MBBR är att föredra framför konventionella MBBR-bärare.

 

Z-carriers demonstrating a controlled biofilm thickness of anammox bacteria - top view (left) and cross section (right). © AnoxKaldnes, 2020
Z-bärare som visar en kontrollerad biofilmstjocklek av anammoxbakterier ovanifrån (vänster) och tvärsnitt (höger). © AnoxKaldnes, 2020


Fördelar med Z-MBBR jämfört med okontrollerad biofilmstillväxt:

Ökad säkerhet och mindre underhåll

  • Inget behov av mekanisk/kemisk bärartvätt 
  • Stabil reningsprestanda
     

Lägre OPEX

  • Minskat behov av omrörning som syftar till biofilmskontroll och/eller för att hålla bärarna i rörelse
  • Minskad syreförbrukning av oönskade arter/endogen respiration

 

Stabil prestanda

  • En oförändrad biofilmsyta = pålitliga reduktionshastigheter
  • En kontrollerad och specialiserad mikroflora, minskad konkurrens mellan mikrober

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss