Textil

AnoxKaldnes biologiska processer behandlar effektivt de höga halterna av föroreningar i textilt avloppsvatten, som färgämnen och andra kemikalier. Tekniken ger ett högkvalitativt avloppsvatten som kan återanvändas alternativt släppas ut på ett säkert sätt.
Textiles

Textilindustrin använder stora mängder vatten för att applicera färgämnen och efterbehandlingsmedel samt för att generera ånga i produktionsprocesserna. Dessa stora mängder avloppsvatten, kontaminerade med bl.a. färgämnen, lösta ämnen, suspenderade ämnen och giftiga metaller, behöver behandlas innan de släpps ut till recipient eller i det kommunala avloppssystemet.

Vi hjälper er att lösa de utmaningar ni har i er produktionsanläggning för textil. Eftersom alla anläggningar är olika skapas varje lösning utifrån simuleringar i laboratoriemiljö.

 

Textila avloppsvatten har vanligtvis följande egenskaper:

  • Höga COD halter
  • Hög koncentration av suspenderade ämnen (t.ex. fibrer från produktionsprocessen)
  • Höga koncentrationer av upplösta ämnen
  • Färgämnen
  • Höga temperaturer
  • Giftiga föreningar/metaller

MBBR-tekniken gör det enkelt att designa en flerstegsprocess, i vilken en unik mikroflora (bakterier, svampar etc.) kan utvecklas i respektive processteg. På så vis kan komplexa föreningar avlägsnas från vattnet, samtidigt som eventuella efterföljande steg skyddas mot toxicitet.

MBBR-processen är lätt att kombinera med en mängd olika efterbehandlingsalternativ eftersom processen inte kräver någon slamretur.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss