Mikrobiologiska analyser

Våra mikrobiella diagnostiska tester övervakar mikrobiologi i biologiska avloppsvattenreningar. Detta är avgörande vid felsökning när man letar efter orsaker bakom en felaktig process.
Microbial diagnostics

Ett tillförlitligt sätt att undersöka och optimera den långsiktiga biologiska behandlingspotentialen hos ett avloppsvatten

Diagnostic Microscopy

Diagnostisk mikroskopering

Mikroskopet är ett fantastiskt verktyg som, med ljus, linser och filter, ger oss en inblick i den mikroskopiska världen. Detta instrument ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt övervaka mikrobiologin i biologiska reningsprocesser och är en viktig del av felsökningsproceduren när det gäller att hitta orsaken till att en process inte fungerar optimalt.

Genom att bedöma bl. a. slamflockarnas utseende, andelen filamentbakterier och faunan av mikrodjur i slammet kan vi få svar på frågor om varför slammet uppträder på ett visst sätt och vad man kan göra för att råda bot på det.

I analysen undersöks cirka 20 nyckelparametrar; storlek och struktur hos flockarna, mängden oorganiska föreningar, förekomst av slem (zoogloeala strukturer), mikrosvampar, filament, frilevande bakterier, flagellater, ciliater och rotatorier.
Genom att typbestämma de vanligaste filamentbakterierna kan man också ofta få viktiga diagnostiska ledtrådar gällande orsaken till slamsvällningproblem.
Kontakta oss om ni är intresserade av mikroskopering av ert slam.

Komplett kartläggning av den mikrobiella sammansättningen 

Med amplicon-sekvensering kan artsammansättningen och fördelningen av de olika mikroorganismer som finns i er anläggning bestämmas. Vi samarbetar med en underleverantör som utför amplicon-sekvensering så kontakta oss gärna om ni är intresserade av detta.

MiDAS Field Guide är en databas med information om alla kända bakterier från reningsverk som byggts upp under många år. Databasen, tillsammans med mångårig processerfarenhet är viktiga verktyg vid utvärdering av resultaten från amplicon-sekvensering. 

Upprepade kartläggningar av den mikrobiella sammansättningen kan, tillsammans med data från anläggningen, ge ytterligare hjälp till driftoptimering och problemlösning.

Diagnostic Microscopy

 

MiDAS Sverige

MiDAS är, sedan mer än 10 år tillbaka, ett samarbete mellan danska reningsverk, konsulter och Aalborg Universitet. Projektets mål är att karakterisera de viktigaste mikroorganismerna på reningsverken, i syfte att få en bättre processförståelse samt för att möjliggöra en bättre felsökning och processoptimering. 

I ett utökat samarbete med AnoxKaldnes har nu detta framgångsrika koncept tagits vidare in i Sverige för ett tvåårigt projekt (2021 och 2022, med möjlighet till förlängning). Det finns många anledningar till att svenska anläggningar har inkluderats i projektet, inte minst på grund av de många olika biologiska processer som används och förmodligen många nya, tidigare okända, bakterier som kan bidra till att utvidga MiDAS med ny kunskap om bakterier i dessa system.

För mer information om MiDAS Sverige kan ni klicka på länken här 

Är ni intresserade av att vara med? Kontakta oss!

Kontakt

Eva Tykesson

Eva Tykesson

Process Specialist
Telefon: +46 (0)46 182262
E-post: [email protected]