Laboratorietjänster

AnoxKaldnes Biological batch tests

En komplett uppsättning laboratorietjänster

AnoxKaldnes erbjuder en omfattande uppsättning laboratorietjänster från våra laboratorielokaler i Lund. Dessa laboratorietjänster använder vi bland annat i arbetet med att utveckla, optimera och felsöka biologiska reningsprocesser för kommunala och industriella avloppsvatten.

 

Flera av våra analyser och tester är ackrediterade enligt ISO 17025. Kvalitet är grunden i allt vårt laboratoriearbete.

Laboratoriet ansvarar för att förvalta all information som genereras i anknytning till testerna som sker i laboratoriet. Om inget annat har avtalats anses all information vara kundens egendom och behandlas konfidentiellt.

Kontakt

My Carlsson

My Carlsson

Department manager Contracts & Services
Telefon: +46 46 18 21 55
E-post: [email protected]