Laboratorietjänster

AnoxKaldnes tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg och tjänster inklusive laboratorietjänster för att utveckla, optimera och felsöka biologiska processer för rening av avloppsvatten.
Laboratory services

En komplett uppsättning laboratorietjänster

AnoxKaldnes erbjuder en omfattande uppsättning laboratorietjänster från våra laboratorielokaler i Lund. Dessa laboratorietjänster använder vi bland annat i arbetet med att utveckla, optimera och felsöka biologiska reningsprocesser för kommunala och industriella avloppsvatten.

 

Flera av våra analyser och tester är ackrediterade enligt ISO 17025. Kvalitet är grunden i allt vårt laboratoriearbete.

Laboratoriet ansvarar för att förvalta all information som genereras i anknytning till testerna som sker i laboratoriet. Om inget annat har avtalats anses all information vara kundens egendom och behandlas konfidentiellt.

Kontakt

My Carlsson

My Carlsson

Department manager Contracts & Services
Telefon: +46 46 18 21 55
E-post: [email protected]