Industri

Våra banbrytande biologiska reningslösningar för avloppsvatten minimerar energianvändningen, har litet fotavtryck, begränsar avfall och ger möjlighet till att återanvända vatten.

AnoxKaldnes 30 åriga erfarenhet inom rening av industriellt avloppsvatten började med den svenska pappers- och massaindustrin

Processlösningar för industriellt avloppsvatten kan vara komplexa eftersom produktionscykler och behov varierar. Våra industriella lösningar baseras på Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) tekniken och är anpassade för att tillhandahålla en väldesignad, kostnadseffektiv lösning som uppfyller kundens krav och behov.

Många industrier lägger stor vikt vid att upprätthålla en hög produktionstakt, med bibehållen hög kvalitet. Våra lösningar upprätthåller effektiv rening med minimal energiåtgång och litet fotavtryck, samtidigt som mängden avfall kan begränsas och vattenåtervinning möjliggörs.

 

Våra industriella lösningar används i många branscher, inklusive:

Tester i laboratorium såväl som fullskalig drift har gett oss erfarenhet av hur man renar mer än tusen olika kemikalier och föreningar, något som kräver förståelse för både kemi, biologi och operativ funktionalitet.

 

Ämnen som kan renas med våra lösningar är bland annat:

 • EDTA
 • Glykol
 • Fenoler
 • Klorat
 • Perklorat
 • Selen
   

MBBR-tekniken har flera fördelar:

 • Mindre fotavtryck jämfört med andra biologiska processer
 • Robust och stabil trots variationer i inkommande flöden
 • Kan kombineras med de flesta processer uppströms och nedströms
 • Uppgraderas enkelt vid ökad belastning
 • Lite eller inget underhåll krävs
 • Enkel att integrera i befintlig infrastruktur

REFERENSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KONTAKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss