Expertis

Vi löser era utmaningar inom avloppsvattenrening

AnoxKaldnes är en tillförlitlig partner som förstår invecklade biologiska processer. Vår kompetens sträcker sig från biofilmsteknologi till reaktorkonfiguration, uppstart, drift och styrning, hydraulik, luftning, omrörning och silkonstruktioner. 

AnoxKaldnes har mer än 30 års erfarenhet inom rening av industriellt avloppsvatten



AnoxKaldnes levererar lösningar för rening av avloppsvatten baserade på Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) teknik, till kommuner över hela världen.

AnoxKaldnes tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg och tjänster för att utveckla, optimera och felsöka biologiska reningsprocesser.