Dricksvatten

AnoxKaldnes lösningar tar bort ammoniak, nitrater, TOC, Geosmin och MIB som ett viktigt förbehandlingssteg inför dricksvattenrening. Denna biologiska lösning minskar påverkan och användningen av kemisk behandling nedströms.
Drinking water

Det finns en ökad efterfrågan på att integrera biologisk förbehandling vid dricksvattenrening för att säkra rent, hälsosamt dricksvatten utan kväveföreningar, lukt och odör. Biologisk förbehandling kan till exempel användas för borttagning av ammoniak, nitrat, TOC, Geosmin och MIB.


Biologiskt aktiva filter är kända inom dricksvattenbehandling. Prestandan hos dessa filter är dock begränsad när belastningen av föroreningar ökar. På grund av syrebegränsningar är till exempel reduktionen av ammonium begränsad. 

Med sitt integrerade luftningssystem kan AnoxKaldnes MBBR-teknik behandla även höga koncentrationer av ammonium i vattnet. Vid reduktion av lukt och odör, så som MIB och geosmin, placeras den biologiska förbehandlingen fördelaktigen före försedimenteringen för att gynna biologisk tillväxt. Med en sådan placering kan ett biologiskt filter lätt växa igen, men MBBR processen förhindrar igenväxt genom att bärarmaterialet är i konstant rörelse. 

För dricksvattenrening specialtillverkas våra bärare i livsmedelsgodkänd HDPE.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss