Kraft

AnoxKaldnes biologiska rening minskar avsevärt antalet föroreningar i avloppsvattnet från kraftverk och hjälper dem att uppfylla regulatoriska krav och undvika påföljder för eventuella överträdelser.
Power

Renat kommunalt avloppsvatten kan används som matarvatten i kraftverk istället för att använda yt- eller grundvatten, vilket bidrar till en hållbar vattenanvändning. 

Före återanvändning krävs en förbehandling för att avlägsna kvarvarande organiska ämnen, ammoniak och patogener.

Biologisk snarare än fysiokemisk behandling erbjuder stora fördelar. Färskvatten sparas in för andra användningsområden, och förbrukningen av klor för att avlägsna ammoniak minskas.

Att återanvända avloppsvatten som matarvatten gynnar kraftindustrin, kommunen och miljön. AnoxKaldnes har de referenser och erfarenheter som krävs för att guida er mot en “Win-Win-Win”-lösning för alla parter:

 

Fördelar för kraftföretag:

  • En pålitlig vattenresurs (oberoende av väderförhållanden och torka)
  • Förbättra kraftindustrins effektivitet och area genom att möjliggöra användandet av vattenkylda istället för luftkylda kondensorer
  • Tillståndsprocessen för nybyggen påskyndas då en begäran om en stor volym färskvatten inte behövs
  • Öka företagens sociala ansvar (CSR)
  • Avloppsvatten från avloppsanläggningar är en mer pålitlig källa än flodvatten; vilket underlättar för drift 

 

Fördelar för miljön:

  • Minskad användning av färskvatten - som istället förblir en resurs för dricksvatten och jordbruk.
  • En stor volym utgående avloppsvatten vidarebehandlas och släpps inte ut i miljön

 

Fördelar för kommuner:

  • Potentiell möjlighet att minska utgifter i form av utsläppsskatt.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss