Petrokemi

Strikta miljöriktlinjer kräver att petrokemiska företag behandlar komplexa ämnen från sina processer. AnoxKaldnes-lösningar, såsom Tracer™, tar bort dessa ämnen från avloppsvattnet.
Oil and Gas

Avloppsvatten från petrokemisk industri innehåller olika organiska och oorganiska föreningar som är naturligt förekommande eller tillsatta i processen. Strikta miljökrav ställs för att petrokemiska företag ska begränsa sina utsläpp till omgivningen.

Biologisk rening är nödvändig för att reducera både typiska och mer komplexa organiska föreningar i avloppsvattnet.

MBBR-tekniken gör det enkelt att designa en flerstegsprocess, i vilken en unik mikroflora (bakterier, svampar etc.) kan utvecklas i respektive processteg. På så vis kan komplexa föreningar avlägsnas från vattnet, samtidigt som eventuella efterföljande steg skyddas mot toxicitet.

MBBR-processen är lätt att kombinera med en mängd olika efterbehandlingsalternativ eftersom processen inte kräver någon slamretur.

Som i de flesta branscher är alla petrokemiska anläggningar olika. Att hitta rätt lösning innebär ofta att göra en simulering i labbmiljö för att bestämma den exakta designkonfigurationen - ett tillvägagångssätt som AnoxKaldnes använt  i över 30 år för att lösa många komplexa utmaningar.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss