AnoxKaldnes™ MBBR

AnoxKaldnes Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) lösning är en biologisk process som tar bort föroreningar på ett kompakt och kraftfullt sätt. Det används på de flesta kommunala och industriella marknader.
AnoxKaldnes™ MBBR

AnoxKaldnesTM Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) är en biologisk processteknik för vattenrening, där biofilm växer på suspenderade bärare. På ett kompakt och robust sätt renas vattnet från föroreningar. MBBR-tekniken används i nästan alla sektorer på den kommunala och industriella marknaden. 

Då biomassan i en MBBR växer på ett bärarmaterial kräver MBBR-tekniken ingen slamretur, och överskottsslam från systemet separeras nedströms med valfri separationsteknik. 

MBBR-tekniken kan användas för aeroba, anoxiska och anaeroba biologiska processer, och erbjuder följande fördelar:

 • Kompakt fotavtryck jämfört med andra biologiska processer
 • Enkel i drift och underhåll
 • Flexibilitet i val av efterföljande separation
 • Robust och stabil trots variationer i inkommande flöden
 • Enkel att integrera i befintlig infrastruktur

 

AnoxKaldnes MBBR är vanligt förekommande vid:

 • Små kommunala reningsverk, som ibland kräver fjärrdrift
 • Uppgradering av medelstora anläggningar i behov av ökad prestanda
 • Efterpolering där utgående kvalitet är av högsta prioritet
 • Behandling av dricksvatten vid låga koncentrationer
 • Stora anläggningar med begränsat utrymme för expansion
 • Rening av industriellt avloppsvatten där varierande produktion blir en utmaning för konventionell rening
 • Rening av industriellt avloppsvatten där enkel drift och en robust process ökar säkerheten
 • Rening av industriellt avloppsvatten i vilket komplexa föroreningar kräver avancerade reningsprocesser

AnoxKaldnes är en tillförlitlig partner som förstår invecklade biologiska processer. Vår kompetens sträcker sig från biofilmsteknologi till reaktorskonfiguration, uppstart, drift och styrning, hydraulik, luftning, omrörning och silkonstruktioner. Kontakta oss för information om våra mer än 1 200 olika referensanläggningar, som vi har arbetat med i över 30 år. 

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss