Anoxthane™

Anoxthane™ möjliggör anaerob behandling av avloppsvatten som innehåller olika nivåer av kemiskt syrebehov (COD) och fasta ämnen. Den är stabilare jämfört med suspenderade och granulära anaeroba teknologier.
Anoxthane™

Anoxthane™ är en Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) som möjliggör anaerob rening av avloppsvatten med varierande koncentrationer av COD och TSS. Processen fungerar vid olika temperaturer och har visat sig vara mer tolerant mot variationer i organisk belastning och temperatur, jämfört med anaeroba reningsprocesser där bakterierna förekommer som granuler eller suspenderat slam.

Anoxthane™-processen

På AnoxK™Z-bärare växer en anaerob biofilm skyddat och kontrollerat. Bärarna hålls suspenderade och under omrörning i reaktorn av en AnoxK™Mixer, som är speciellt designad för denna typ av bärare. Bakterierna i biofilmen avlägsnar föroreningarna i vattnet genom att omvandla dem till biogas.

 

Anoxthane™ passar bra för avloppsvatten med följande egenskaper:

 • Vatten med låga koncentrationer av COD, som till största delen är löst och lättnedbrytbart.
 • Kalla eller varma strömmar (20-38°C), ingen uppvärmning är nödvändig.
 • Avloppsvatten med högre koncentrationer av TSS och fett/olja, som de granulära teknikerna klarar mindre bra

 

Fördelar med Anoxthane™ MBBR för anaerob vattenrening

Robust

 • Lägre risk att biomassa går förlorad då denna växer som biofilm på bärarna
 • Förekomsten av stabil och fixerad biofilm gör processen motståndskraftig mot toxicitet samt mot variationer i belastning och temperatur
 • Processen tolererar höga koncentrationer av inkommande TSS och fetter 
 • Reducerad påverkan av scaling och ingen risk för igenväxta bärare eller ansamling av främmande partiklar tack vare AnoxK™Z-bärare

 
Flexibel

 • Enkel och flexibel reaktordesign vid olika volymer
 • Lätt att implementera och styra
 • Fungerar under olika temperaturförhållanden (mesofila, termofila eller kallare temperaturer) 
 • Kapaciteten kan kontrolleras genom bärarnas fyllnadsgrad
 • Ombyggnation av tankar eller anaeroba reaktorer som inte fungerar
 • Ingen nedbrytning av TSS i reaktorn. Möjlighet finns att integrera processen med TSS-separation och mer effektiv nedbrytning av dessa.

 

Anoxthane™-tekniken är fördelaktig för följande industrier:

 • Livsmedel (framförallt beredning av frukt och grönsaker, mejeri, vinproduktion, bryggeri/destilleri samt dryckes- och juiceproduktion)
 • Petrokemi (god tolerans mot salter och toxiska ämnen)
 • Pappers- och massa
 • Kemi
   

Världsledande inom MBBR och anaeroba processer

Anoxthane™-tekniken kommer från Biothane; vårt systerbolag som är världsledande inom anaerob vattenrening.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss