Referenser

Vill du veta mer om hur AnoxKaldnes biologisk rening av avloppsvatten kan ta bort föroreningar från ditt avloppsvatten?
Vi ger gärna referenser från din bransch.
References

I dag finns AnoxKaldnes välbeprövade vattenreningsteknik på mer än 1 200 reningsverk runt om i världen, och intresset för våra lösningar är mycket stort. Nya anläggningar tillkommer varje år på en växande marknad, där allt fler ser rent vatten som vår viktigaste naturresurs och en förutsättning för ett hållbart samhälle.

AnoxKaldnes referenskarta

Kontakta oss gärna för referenser relaterade till dina specifika behov