Ämnen behandlingsbara med Tracer™

AnoxKaldnes Tracer™-teknologi tar med framgång bort ämnen som glykoler, cyanider och selen inom ett flertal områden.
Tracer™

Industriella avloppsvatten innehåller ofta unika och komplexa ämnen. Endel av dessa ämnen kan vara svårbehandlade och även skadliga för miljö och vattenlevande organismer om de inte tas bort.
Med AnoxKaldnes Tracer™ MBBR kan ämnen som bland annat glykol, cyanid och selen renas från olika typer av industriella avloppsvatten. 

Glykoler

Glykoler används ofta i industrier där frostskydd och avisning behövs. Nedbrytbarheten av dessa kemiska föreningar beror på vilken typ de är, på koncentrationen och belastningen på reningsverket samt på anpassningsförmågan hos mikroorganismerna i reningsprocessen. 

Industriella applikationer för Tracer™ Glycols MBBR:

AnoxKaldnes Tracer™ MBBR biologically removes glycols in a cost-efficient way

Cyanider

Avloppsvatten innehållande cyanider kommer framförallt från industrier som tillverkar färg, polymerer och läkemedel, samt från stål- och kolindustrin. Cyanider förekommer naturligt men har toxiska egenskaper och är giftiga för alla levande varelser inklusive mikroorganismerna i den biologiska reningsprocessen. Med en anpassad mikroflora är cyanider dock biologiskt behandlingsbara. 

Industriella applikationer för Tracer™ Cyanides MBBR:

AnoxKaldnes Tracer™ MBBR biologically removes cyanides in a cost-efficient way while minimizing environmental damage.

Selen

Selen är ett essentiellt näringsämne för alla levande varelser. Dock kan selen ackumuleras i akvatiska miljöer och ställa till med problem för vattenlevande organismer. Utsläpp av selen har globalt sett fått ökad uppmärksamhet. 

Industriella applikationer för Tracer™ Selenium MBBR:

AnoxKaldnes Tracer™ MBBR biologically removes selenium in a cost-efficient way while minimizing environmental damage.