Tracer™

Tracer™ är en familj av specialiserade MBBR- lösningar för behandling och avlägsnande av komplexa ämnen i industriella avloppsvatten. Ämnena inkluderar glykoler, cyanider och selen.
Tracer™

Tracer™ MBBR är våra specialiserade MBBR-lösningar för behandling av komplexa ämnen i industriella avloppsvatten. Ämnena inom Tracer™-familjen är ofta ovanliga och det är vanligtvis inte allmänt känt hur man behandlar dem.
Kontinuerliga labbtester kan ge värdefull information när det kommer till att förstå mikroorganismers förmåga att bryta ner eller omvandla dessa ämnen, och bidrar till viktig information i arbetet med design av reningsprocesser. 

Industriella applikationer för Tracer™ MBBR

Industrier runt om i världen står inför tuffare utmaningar med allt högre krav på rening av avloppsvatten före utsläpp. Tunga eller specialiserade industrier har ofta en komplex blandning av ämnen i avloppsvatten och behandlingsmöjligheterna är begränsade.

Kunder intresserade av Tracer™ MBBR kommer ofta från följande industrier:

Lösningarna inom Tracer™ baseras på beprövade MBBR-teknik från AnoxKaldnes. AnoxKaldnes har djup kunskap och lång erfarenhet av mikrobiologi och avloppsvattenrening som kommer väl till pass i den industriella världen som brottas med komplexa ämnen i sina avloppsvatten. 
 
MBBR-lösningar har följande fördelar:

  • Kompakt fotavtryck jämfört med andra biologiska processer
  • Robust och stabil trots variationer i inkommande flöden
  • Flexibla i förhållande till processer uppströms- och nedströms
  • Lätt att uppgradera för framtida belastningar
  • Inget eller lågt underhållskrav
  • Enkel att integrera i befintlig infrastruktur

Lösningarna inom Tracer™ har utvecklats genom kontinuerliga  labbtesterAnoxKaldnes Service-avdelning.

AnoxKaldnes har en lista över ämnen som går att tas bort biologiskt och vi kan snabbt ge återkoppling när det kommer till möjligheten för biologisk rening av olika ämnen.

Noggrant genomförda labbförsök kan validera en fullskaledesign, och vara behjälpliga i att undersöka andra driftsförhållanden såsom uppstart och produktionsförändringar.

ReferenSER

AnoxKaldnes teknik finns i mer än 1 200 reningsverk runt om i världen. Kontakta oss för referenser relaterade till dina specifika behov.

Kontakta oss

KontaKT

Kontakta oss om du har några frågor om våra lösningar, eller inte hittar den information du letar efter.

Kontakta oss

Ämnen som är behandlingsbara med TracerTM

Genom att använda Tracer™ MBBR-processer kan flera olika typer av skadliga ämnen avskiljas från avloppsvatten. AnoxKaldnes har hittills kunnat visa att flertalet ämnen såsom selen, glykol, cyanid och fenol kan tas bort med hjälp av Tracer™ MBBR:er, och listan över ämnen växer ständigt.

Läs mer om behandlingsbara ämnen